Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Meer met
mensen

Het belang van de mens in onze samenleving is cruciaal. Zonder mensen geen mantelzorg, geen vrijwilligerswerk, geen medewerkers. Uw organisatie zou niet bestaan. Onze maatschappij zou niet bestaan.

We hebben alle mensen nodig om de samenleving en uw
organisatie draaiende te houden. We bereiken ‘meer met
mensen’. Ons hart gaat er sneller van kloppen.

Of het om werkenden of niet-werkenden gaat, ons
uitgangspunt is dat geest, lichaam en (sociale) omgeving van
grote invloed zijn op het functioneren en welzijn van mensen.

Samen met u versterken we de kracht van mensen!

Welkom bij Ausems en Kerkvliet!

Samen bereiken we meer

 

Gemeenten spelen een grote rol in de ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) niet zelfstandig redden. Op het gebied van participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in: de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) en Jeugdwet.

Deze wetten vormen samen het ‘sociaal domein’. Ze hebben tot doel dat mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt of zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Ausems en Kerkvliet ondersteunt de gemeente én de cliënt bij medische, psychologische en arbeidsdeskundige vraagstukken. Om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, om te participeren in de maatschappij en bij het vinden van werk. Samen bereiken we meer in het meedoen naar vermogen!

Arbodienstverlening

Vitaal werken & vitaal ondernemen

  • Arbodienst, een verplichting?
  • Verzuim, en dan? Begeleiding en re-integratie
  • Arbodienstverlening is meer dan verzuimbegeleiding
  • Gezond, veilig en vitaal werken: een integrale benadering
  • Onze diensten

Sociaal domein

Samen bereiken we meer

  • Meedoen naar vermogen
  • Zo lang mogelijk zelfstandig
  • Maar we ondersteunen bij nog veel meer!
  • Ook advisering buiten het sociaal domein
  • Onze diensten

Vitaal werken & vitaal ondernemen

 

Vitaal werken en vitaal ondernemen gaan hand in hand, het vult elkaar aan en versterkt elkaar. Vitale medewerkers werken aan hun gezondheid, zijn gemotiveerd en blijven zich ontwikkelen.

Vitaal ondernemen betekent een heldere visie op leiderschap, op duurzame inzetbaarheid en op alle kenmerken van het werk.

Het is meer dan alleen een kwestie van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid of van een eenduidig begrippenkader. Het gaat om goede samehang met alle aspecten van de bedrijfsvoering van uw organisatie.

 

Vitale mensen zorgen dat ook de organisatie vitaal is en andersom.

Nieuws

Ziekteverzuim historisch hoog

Ziekteverzuim historisch hoog

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 6,3 procent, het hoogste percentage sinds het begin van metingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1996.

Lees meer
31 mei: Dag tegen roken en tabak.

31 mei: Dag tegen roken en tabak.

Een rookvrije werkomgeving! De belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden of overlijden is roken. Meer nog dan ongezonde voeding of te weinig beweging. Elk jaar overlijden er in Nederland bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Bovendien leeft...

Lees meer
19 april: Dag tegen het pesten!

19 april: Dag tegen het pesten!

Pesten komt helaas erg vaak voor. En niet alleen bij kinderen. Ook op het werk. Pesten op het werk is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Onderzoek door TNO laat zien dat meer dan 500.000 werknemers er mee te maken krijgen.

Lees meer

Kwaliteit, informatie-
beveiliging en privacy

Zonder kwaliteit, beveiliging van informatie en bescherming van persoonsgegevens hebben wij geen bestaansrecht. Dat is niet alleen omdat dit wordt verplicht vanuit wetgeving. Wij vinden het vanzelfsprekend om kwaliteit te leveren, informatie te beveiligen en persoonsgegevens te beschermen. Juist ook omdat we begrijpen dat het voor u als klant cruciaal is. Wij verwerken gegevens van uw organisatie, medewerkers of cliënten. Dat moet in goede handen zijn. Daar moet u op kunnen vertrouwen!

Om die redenen zijn wij ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Deze certificaten staan voor de organisatorische en procesmatige beveiliging van uw gegevens. Persoonsgevoelige en vertrouwelijke informatie is daarmee aantoonbaar beschermd. Jaarlijks worden wij hierop geaudit. Dit om vast te stellen dat wij continue voldoen aan de eisen die aan deze certificaten worden gesteld.

Daarnaast is ons kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001 gecertificeerd en beschikken wij over het Wettelijk Certificaat Arbodiensten. We voldoen daarmee aan de eisen die worden gesteld aan een arbodienst.

Kwaliteit, informatie-
beveiliging en privacy

Zonder kwaliteit, beveiliging van informatie en bescherming van persoonsgegevens hebben wij geen bestaansrecht. Dat is niet alleen omdat dit wordt verplicht vanuit wetgeving. Wij vinden het vanzelfsprekend om kwaliteit te leveren, informatie te beveiligen en persoonsgegevens te beschermen. Juist ook omdat we begrijpen dat het voor u als klant cruciaal is. Wij verwerken gegevens van uw organisatie, medewerkers of cliënten. Dat moet in goede handen zijn. Daar moet u op kunnen vertrouwen!

Om die redenen zijn wij ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Deze certificaten staan voor de organisatorische en procesmatige beveiliging van uw gegevens. Persoonsgevoelige en vertrouwelijke informatie is daarmee aantoonbaar beschermd. Jaarlijks worden wij hierop geaudit. Dit om vast te stellen dat wij continue voldoen aan de eisen die aan deze certificaten worden gesteld.

Daarnaast is ons kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001 gecertificeerd en beschikken wij over het Wettelijk Certificaat Arbodiensten. We voldoen daarmee aan de eisen die worden gesteld aan een arbodienst.