Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Gezond, veilig en vitaal werken

Amplitie

(versterken van de positieve werkbeleving)

Amplitie is gericht op het bevorderen van positieve toestanden. Zoals werkgeluk, bevlogenheid, welzijn en vitaliteit. Voor alle medewerkers, juist ook voor medewerkers die al bevlogen en gelukkig zijn. Door in te zetten op amplitie neemt de noodzaak van interventies rondom curatie en preventie af. Het draagt bij aan het bedrijfsbelang.

Vitaal ondernemen en vitaal werken is daarom niet alleen een kwestie van inzet van losse diensten en producten. Het gaat over leiderschap, over een context en een cultuur creëren en daar continu mee bezig zijn. Het is een integrale aanpak van alle aspecten die het werkvermogen versterken. Om zo het verloop te beperken en het verzuim te verlagen. Maar ook om de weerbaarheid en het werkplezier te verhogen. Zodat mensen trots zijn op de organisatie waar ze werken.

Goed gesprek

Een goed gesprek is de basis voor onze langdurige samenwerking. Wij doen liever een ‘vitaal’ aanbod nadat we ons een beeld hebben kunnen vormen van uw organisatie. Zodat we weten hoe u aankijkt tegen de inzet van mensen. Wat de dynamiek in het bedrijf is. Waar u tegenaan loopt. Wat de cultuur is. En waar u ‘wakker’ van ligt in het kader van vitaal ondernemen. We laten u graag onze visie zien en horen zodat we samen de dienstverlening kunnen opstarten. En daar hoort vanzelfsprekend ook een goede verzuimbegeleiding bij.

Vitaal leiderschap

Leidinggevenden hebben een cruciale rol in organisaties. Sociale steun bieden is van groot belang in het creëren van een veilige sfeer waar ruimte en feedback wordt gegeven. Dat draagt in grote mate bij aan het optimaliseren van teamwork, aan de sociale cohesie. En het vormt ook de cultuur en de waarden die u nastreeft. Wij geven inzicht hoe om te gaan met stress bij medewerkers en in gedrag van leidinggevenden. Maar ook in wat life events betekenen voor mensen en voor hun werk. Kortom: aandacht geven aan medewerkers. We hebben adviseurs in eigen dienst en samenwerkingspartners die u en uw leidinggevenden daarbij kunnen ondersteunen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Weet u wat er echt leeft en speelt bij uw medewerkers? Zijn ze betrokken bij verbeteringen? Hoe voelen ze zich? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek draagt bij aan het krijgen van inzicht. Inzicht in het niveau van welbevinden. Zoals bijvoorbeeld bevlogenheid, geluk en arbeidstevredenheid. Inzicht in de perceptie van het werk en de werkplek. De informatie die dit oplevert draagt bij aan het stellen van een goede ‘diagnose’. Op basis van die diagnose zetten we gerichte interventiesin. Ook hierin begeleiden wij u.

Werkvermogen

Hoe is het gesteld met het werkvermogen in uw organisatie? De mate waarin uw medewerker zijn huidige werk kan doen, nu en in de toekomst. Verminderd werkvermogen voorspelt (langdurig) verzuim. En het geeft inzicht in de mate van werkgeluk, in productiviteit en in het al dan niet optimaal presteren. Het geeft daarmee ook inzicht in de kans op verbetering. De leeftijdsopbouw van uw organisatie speelt een grote rol bij de ontwikkeling van het werkvermogen. Het werkvermogen wordt gemeten door de Work Ability Index (WAI) en bestaat uit een aantal factoren. Deze factoren zijn in de Infographic Vitaal werken en Vitaal ondernemen opgenomen. Het gaat om gezondheid, competenties, motivatie en werk- en organisatiekenmerken. Maar ook om de wijze waarop gestuurd wordt op deze factoren. Samen met u dragen we graag bij aan een vitale organisatie waar mensen met plezier duurzaam, veilig en vitaal kunnen werken.